Lepkościomierz – gdzie się go wykorzystuje

Produkcja w zakładach przemysłowych wymaga niezwykłej precyzji i użycia nowoczesnej aparatury pomiarowej. Jednym z instrumentów wykorzystywanych w nowoczesnych przedsiębiorstwach są lepkościomierze. Do czego służą?

Lepkościomierz – dokładny pomiar w różnych sektorach przemysłu

Lepkościomierz, nazwany także wiskozymetrem, to urządzenie laboratoryjne służące do pomiaru lepkości. Aparatura tego typu wykorzystywana jest w licznych gałęziach przemysłu – między innymi przy produkcji papieru, opakowań, w branży motoryzacyjnej oraz spożywczej, jak również w zakładach chemicznych. Sprawdzeniu poddawane są płyny – żywice, asfalt, lakiery i klej. W zakładach chemicznych zwykle używany jest także lepkościomierz do farby. Pomiar lepkości cieczy dotyczy jej temperatury, lepkości skompensowanej temperaturowo TCV, dynamicznej oraz kinetycznej. Przy użyciu nowoczesnej aparatury pomiarowej możliwe jest dokładne zbadanie jakości produktu, a także optymalizacja czasu trwania i kosztów produkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa pracowników odpowiedzialnych za obsługę procesów.

Lepkościomierze – typy urządzeń

Dostępne w sprzedaży lepkościomierze składają się z sensora, który mierzy lepkość i temperaturę oraz przetwornika, do którego wysyłane są pomiary. Informacje są następnie przesyłane do systemu sterowania. Rozróżnia się 2 podstawowe rodzaje lepkościomierzy przemysłowych – ViscoScope oraz ViscoPro. Aparatura różni się od siebie przeznaczeniem, sposobem działania oraz konstrukcją. Urządzenia ViscoScope wyposażone są w cylinder pomiarowy, który wprowadzany jest w ruch drgający. ViscoScope zdaje egzamin przy badaniu cieczy zanieczyszczonych. Natomiast urządzenia ViscoPro posiadają tłoczki pomiarowe wprawiane w ruch posuwisto-zwrotny i używane są do diagnozowania czystych cieczy.