Kontenery na odpady – do przewozu odpadów lub materiałów sypkich

Chcesz kupić kontener na odpady? Sprawdź ekombud.pl/kontenery-rolkowe/

Nie wszystkie odpady mogą trafić do pojemników na surowce wtórne albo zmieszane. Dotyczy to w szczególności tych, które są wytwarzane podczas wszelkiego typu renowacji i prac budowlanych, jak również odrzutów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą zutylizowane zgodnie z ustawą o odpadach. W rozlicznych wypadkach mogą jednak wyniknąć komplikacje powiązane z gromadzeniem i transportem śmieci. Żeby ich uniknąć, trzeba zaopatrzyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na materiały sypkie lub gruz

Najpopularniejsze kontenery otwarte są dopasowane do gromadzenia oraz transportu starych mebli, opakowań, gruzu i podobnych odpadów. Dodatkowo w użyciu są także kontenery uszczelniane, które wspaniale zdają egzamin przy wywozie nieczystości ciekłych i półpłynnych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci miałkie, takie jak trociny, wióry metalowe bądź granulaty. Proces ich załadunku ułatwia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w mechanizm ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla ekip sprzątających i przedsiębiorstw budowlanych

Odbiorcami oferty producentów kontenerów stalowych są różne firmy. Wśród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem pomieszczeń, przedsiębiorstwa budowlane, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na odpady decydują się podmioty oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Udostępniają je one swoim klientom, a po wypełnieniu transportują do punktu legalnego ich przechowywania lub recyklingu.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]