Rodzaje kontenerów budowlanych

Na ekombud.pl/kontenery-bramowe-muldy/ znajdziesz więcej szczegółów o kontenery produkcja

Kontenery na odpady pełnią bardzo ważną funkcję w czasie wykonywania robót remontowo-budowlanych – pozwalają na legalne usunięcie pozostałości po skuwaniu płytek, demontażu stolarki i pozostałych pracach. Jakie rodzaje kontenerów budowlanych są dostępne na rynku? U kogo można je kupić?

Kontenery na odpady – wybierz najwyższą jakość

Na rodzimym rynku produkcją pojemnych i trwałych kontenerów budowlanych zajmuje się Ekombud Sp. z o.o. – w swojej ofercie posiada m.in. kontenery na złom oraz kontenery na gruz. Te rodzaje pojemników wykorzystują nie tylko firmy budowlane, ale też przedsiębiorstwa usług komunalnych, podmioty zajmujące się wynajmem kontenerów stalowych czy Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOKi, które oprócz śmieci powstających w gospodarstwach domowych, przyjmują także złom, gruz betonowy i ceglany oraz innego typu odpadki poremontowe.

Kontenery wykorzystywane na budowach – rodzaje

Na rynku znajdziemy dużo typów pojemników na odpady. Są kontenery stalowe, pojemniki wyposażone w zwijaną plandekę, kontenery z pokrywą, otwarte, muldy symetryczne i asymetryczne oraz wiele innych modeli. Pośród obecnych na rynku kontenerów stosowanych w budownictwie najchętniej używane są modele hakowe, rolkowe, a także samowyładowcze. Kontener hakowy może znaleźć zastosowanie na budowie albo w zakładzie produkcyjnym. Zależnie od potrzeb można wyposażyć się w kontener z pokrywą. Na placach budowy częstokroć stosowane są również kontenery do transportu materiałów sypkich – najczęściej są to modele samowyładowcze, gdyż można je prędko opróżnić.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]