Nielegalny transport odpadów – kiedy ma miejsce i co za to grozi?

Nielegalny transport odpadów – kiedy ma miejsce i co za to grozi?

Transport odpadów obwarowany jest licznymi przepisami. O ile przewóz odpadów na własne potrzeby nie wymaga żadnych zezwoleń, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli jest on prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Do 2018 przed każdym transportem konieczne było uzyskanie osobnego pozwolenia. W tym roku zamiast tego wprowadzono obowiązek wpisu do rejestru BDO. Co organizujący transport odpadów przedsiębiorca powinien wiedzieć na ten temat? Jakie kary grożą za nielegalny transport odpadów? Wpis do rejestru BDO – kiedy jest…

Więcej

Dziecko cudzoziemca – zezwolenie na pobyt

Dziecko cudzoziemca – zezwolenie na pobyt

Status pobytowy dziecka w RP w głównej mierze zależy od statusu rodzica. Przepustkę na pobyt czasowy udziela się małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy. Rodzic musi jednak spełnić dwa wymogi, którymi są: posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, a także posiadanie regularnego i stabilnego źródła dochodu. Małoletni cudzoziemiec…

Więcej

Kredyt we frankach – pomoc prawna dla frankowiczów

Kredyt we frankach – pomoc prawna dla frankowiczów

Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa specjalizuje się w sporach z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowego, które oferują kredyty we frankach czy też polisolokaty. Wachlarz usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również wypowiedzianych i spłaconych. Dodatkowo są to również postępowania o zwrot gotówki, unieważnienie umów bądź zmniejszenia salda zadłużenia. Pomoc frankowiczom – jaką wybrać kancelarię? Warto postawić…

Więcej

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi – reprezentacja prawna

Pozew przeciwko ubezpieczycielowi – reprezentacja prawna

Pokrzywdzony może wysuwać roszczenia w stosunku do sprawcy o naprawienie szkody. Również w przypadku krzywdy fizycznej ma prawo starać się o zadośćuczynienie. W wielu sytuacjach brak porozumienia między poszkodowanym i sprawcą szkody, z reguły co do wysokości odszkodowania. Kancelaria Czarniak Baszczyn posiada szerokie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań i sporach, przede wszystkim z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Przeprowadzone do tej pory postępowania dotyczyły zarówno odszkodowań za szkody rzeczowe, jak też szkody osobowe. Sprawa o odszkodowanie – na jaką…

Więcej

Adwokaci i radcy prawni z Krakowa

Adwokaci i radcy prawni z Krakowa

Kancelaria prawna Czarniak Baszczyn w Krakowie mieści się w samym centrum – przy Rondzie Mogilskim. Taka lokalizacja powoduje, iż na spotkanie z adwokatem można bez trudu dotrzeć z każdej dzielnicy miasta, jak również pozostałych miejscowości województwa małopolskiego oraz śląskiego. Klientami Kancelarii są zarówno osoby indywidualne, jak i właściciele spółek i firm. Kancelaria prawna z Krakowa Krakowską Kancelarię reprezentuje dwóch wspólników: adwokat Paweł Czarniak oraz radca prawny Tomasz Baszczyn, merytorycznym wsparciem służy również aplikant radcowski Izabella…

Więcej

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a rola kancelarii prawnej

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a rola kancelarii prawnej

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą skutkiem czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne, odszkodowania za wypadki komunikacyjne lub chociażby za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje. Przykłady tego typu spraw można nieprzerwanie mnożyć, ale ważne jest to, że każdorazowo w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy prawnej. Odszkodowania za błędy lekarskie…

Więcej

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także i dzisiaj, dużo ludzi otwierało i wciąż otwiera polisolokaty. Taki produkt w swojej ofercie miały lub mają towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Allianz, Axa i wiele innych), banki (np. Getin Bank, Deutsche Bank) oraz pośrednicy finansowi (Open Finance). Z uwagi na fakt, że posiadanie polisolokaty związane jest z różnego rodzaju opłatami: wstępną, likwidacyjną, za zarządzanie środkami, natomiast brakuje gwarancji wypłaty środków po zakończeniu umowy, wzrasta liczba postępowań dotyczących odzyskania…

Więcej

Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka

Kancelaria adwokacka Tomanek&Tomanek działa w Zabrzu i Gliwicach już od 1999 r. Powstała dzięki współpracy dwojga adwokatów Grażyny i Damiana Tomanek. Kancelaria adwokacka świadczy usługi zarówno dla indywidualnych klientów, jak i osób prowadzących działalność gospodarczą. Oferuje doradztwo prawne, które polega na udzielaniu wskazówek w zakresie prawa, reprezentowanie klientów przed sądem, czy udziale w negocjacjach. Firmy mogą natomiast liczyć na pomoc przy sporządzaniu pism sądowych oraz regulaminów. Zakres świadczonych usług prawnych Zakres działalności kancelarii Tomanek sięga…

Więcej