Odszkodowania za wypadki komunikacyjne a rola kancelarii prawnej

Dział dochodzenia odszkodowań Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest rozbudowany. Główne kategorie spraw z jakimi przyszło się nam dotychczas mierzyć to przede wszystkim odszkodowania za szkodę będącą skutkiem czynów niedozwolonych, takich jak pobicie i błędy medyczne, odszkodowania za wypadki komunikacyjne lub chociażby za zagubiony bagaż czy nieudane wakacje. Przykłady tego typu spraw można nieprzerwanie mnożyć, ale ważne jest to, że każdorazowo w przypadku zaistnienia szkody jesteśmy gotowi do udzielenia pomocy prawnej.

Odszkodowania za błędy lekarskie i wypadki komunikacyjne

W naszej codziennej pracy podejmujemy się dochodzenia odszkodowań w różnego rodzaju sprawach. Posiadamy doświadczenie w odszkodowaniach powstałych w wyniku wypadków zarówno drogowych, jak i innych, jak np. upadek na uszkodzonej powierzchni. Bardzo często prowadzimy też sprawy wynikłe ze szkody powstałe podczas wyjazdów wakacyjnych, związanych m.in. z rozbieżnościami w wykupionej ofercie a faktycznym stanem hotelu czy kiedy bezzasadnie nie wpuszczono nas do samolotu. O naszą pomoc zwracają się także osoby pokrzywdzone w związku z błędami medycznymi, takimi jak powikłania przy operacji lub porodzie, leczenie przez stomatologa niezgodnie z zasadami sztuki lekarskiej czy przepisanie nieprawidłowych leków.

Rola kancelarii prawnej w postępowaniu o odszkodowanie

W trakcie prowadzenia spraw o odszkodowanie mierzymy się z drastycznymi doświadczeniami naszych Klientów, jak wypadek komunikacyjny, w którym bliska im osoba poniosła śmierć, pobicie czy kalectwo spowodowane przez niekompetentnego lekarza. Zawsze wiąże się to także z wieloletnią traumą, z jaką przychodzą do nas osoby poszkodowane. Naszą powinnością jest ocena stanu faktycznego i na jego podstawie kalkulacja jakiego odszkodowania może domagać się nasz Klient. Brak jest w tej kwestii sztywnych wytycznych, jednakże nasze doświadczenie umożliwia nam udzielenie Klientom informacji, która ułatwia im decyzję co do dalszego rozwoju sprawy.