Kontrahenci nie płacą faktur w terminie? Postaw na automatyczną windykację

Zajrzyj tu jeżeli interesujesz się automatyczną windykacją.

Jest dużo różnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zrealizowane zlecenie. Problem z przeterminowanymi fakturami dotyczy nie tylko przedsiębiorców, którzy świadczą usługi B2B, lecz też firmy z profilem działalności kierowanym do osób prywatnych.

Windykacja – działania, mające na celu wyegzekwowanie spłaty zaległości

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację długu. Chociaż określenie to wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to postępowanie w trakcie którego wszczyna się względem dłużnika rozmaite działania zgodne z aktualnymi przepisami prawa. Czynności te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy systematyczne monitowanie dłużnika i przypominanie o obowiązku wniesienia opłaty. Kiedy ta strategia dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeśli firma współpracuje z kilkudziesięcioma czy z kilkuset kontrahentów i każdego miesiąca wypisuje identyczną liczbę paragonów i faktur, niebezpieczeństwo, iż jakaś część opłat nie będzie przelana w wyznaczonym czasie na ogół wzrasta. W organizacji całego procesu księgowania przelewów pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada też moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja należności – procedura przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko kontroluje, czy na rachunek wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie wykrycia jej braku w określonym terminie, inicjuje ona procedurę upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować swoje scenariusze czynności podejmowanych względem opieszałych kontrahentów, wyznaczając między innymi interwały między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie opłacili faktury w terminie w zeszłym miesiącu. Jeśli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 € oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do BIG. Na koniec, gdy wyliczone powyżej działania zadziałają, aplikacja prześle sprawę do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza czas przeznaczany na śledzenie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie skutkuje też wyraźną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]