Kto może skorzystać z metody kasowej?

Sprawdź więcej informacji o metodzie kasowej na flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zwykle rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za sprzedaż towaru lub usług. W takim przypadku fiskus nie nie rozpatruje czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku rozliczeniowym płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Rozliczenie metodą kawową – strategia na podtrzymanie płynności finansowej firmy

Brak wykonania opłat w terminie to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, gdy muszą kilka razy monitować kontrahenta odnośnie wniesienia należności za dostarczone towary bądź zrealizowane usługi. Gdy to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze prosperująca firma może stracić płynność finansową, nie wnieść należnych podatków w wyznaczonym terminie i ostatecznie narazić się na bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, a więc podmioty których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym nie przekroczył wraz z podatkiem dwóch mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odkładając tym samym termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania od kontrahenta zapłaty. Ze względu na sprecyzowany przez prawo limit z metody kasowej może skorzystać zdecydowana większość krajowych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni mieć świadomość, że stosowanie z tej drogi rozliczenia działa także w drugą stronę. Gdy zatem sami mają problemy z dotrzymaniem terminów płatności, nie mogą potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie uiszczą stosownej należności. Deklarację o zamiarze skorzystania z metody kasowej składa się urzędowi skarbowemu na druku VAT-R. Nieodzowne jest także przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do ciągłego pilnowania wpływu należności

Biura rachunkowe w wielu przypadkach odwodzą niewielkie biznesy od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Najczęściej powodem tego jest po prostu problem z codziennym monitorowaniem wpływających płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa zmusza wszak do dokładnego ich pilnowania, aby nie przekroczyć terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku działalności, które wystawiają każdego miesiąca kilkanaście faktur nie powinno być z tym problemu. Natomiast już przy kilkudziesięciu dokumentach nadzór wpłat pojawiających się na rachunku firmowym może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich przedsiębiorstw rekomendowanym rozwiązaniem, które gwarantuje oszczędność czasu i zmniejszenie ryzyka błędów przy księgowaniu, jest użycie aplikacji do automatycznego monitoringu należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]