Noty księgowe na 40 lub więcej euro – rekompensata za koszty odzyskiwania należności

Wszystko, czego warto dowiedzieć się o notach księgowych 40 euro, znajdziesz na flobo.io.

Osoby prowadzące firmę na pewnym etapie swojej działalności z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to spory problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia zwłoki w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Kiedy zgodnie z prawem można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty niezapłaconego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 000 zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 000 zł – notę na 100 euro. Co istotne, notę księgową można wysłać dłużnikowi niezwłocznie po stwierdzeniu zwłoki w płatności, co więcej bez potrzeby wcześniejszego upomnienia o upłynięciu terminu. Należy jednakże zastanowić się czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zepsuje pielęgnowanych nierzadko przez lata dobrych kontaktów partnerskich. Przecież poślizg we wniesienia należności może być kwestią przejściowych problemów finansowych lub niespodziewanego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego zamierzonym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów działań windykacyjnych.

Bezpłatny generator not księgowych na 40 euro znajdziesz na stronie Flobo

W momencie, gdy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak poprawnie trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro obowiązujące normy prawne mówią o nocie w euro. Informacja o tym znajduje się w przytoczonym w poprzednim akapicie dokumencie – wysokość rekompensaty w złotówkach oblicza się biorąc za podstawę średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za faktury.

Wierzycieli zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego nieodpłatnie przez Flobo – autorską aplikację automatyzującą obsługę należności w firmach, która posiada także wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]