Powstrzymaj interwencję komornika – zdecyduj się na restrukturyzację firmy

Kiedy przedsiębiorstwo przechodzi głęboki kryzys, wierzytelności wobec wspólników rosną z miesiąca na miesiąc i ogłoszenie upadłości zdaje się być najlepszym rozwiązaniem, prawdopodobnie nadszedł czas na wypróbowanie innej alternatywy: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – powstrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzacją można nazwać transformację przedsiębiorstwa mającą na celu niedopuszczenie do jego bankructwa i w następstwie zwiększenie jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje ustawa z 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. Nowe przepisy dają sporo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami, więc są wyraźnie w wyższym stopniu nastawione na przedsiębiorców. Także postępowania trwają krócej aniżeli w latach poprzednich i są odformalizowane. Działania restrukturyzacyjne przynoszą wiele pozytywnych rezultatów: pozwalają zastopować egzekucje komornicze, spowolnić pędzącą spiralę zadłużenia, wstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, a zwłaszcza ochronić firmę przed upadłością.

Postępowania restrukturyzacyjne – przyspieszone układowe, o zatwierdzenie układu, sanacyjne

Wymieniony wyżej akt prawny definiuje 4 sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi możliwość zawarcia układu po opracowaniu oraz zaakceptowaniu wykazu zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, jednakże w założeniu ma prowadzić do rychłego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Takie postępowanie toczy się w większości wypadków około 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, które wybierają zwykle przedsiębiorcy obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo szczegółowym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć majątek dłużnika przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego. Czas trwania takiego postępowania jest częstokroć dłuższy niż rok, ponieważ w kwestiach dotyczących wierzytelności spornych, to sąd decyduje o ostatecznej kwocie zobowiązania.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które toczy się bez uczestnictwa sądu. W tym postępowaniu to zadłużona spółka przy udziale nadzorcy układu, którego nawiasem mówiąc sama wyznacza, samodzielnie przeprowadza pertraktacje z wierzycielami i zbiera ich głosy na piśmie. Rolą sędziego jest tu tylko uznanie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które nie licząc czynności mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a przy tym gwarantuje szeroką ochronę przed windykacją. Niemniej jednak wiąże się to ze stratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Warto podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które mają wpływ na to, który rodzaj restrukturyzacji może zostać zastosowany w danej sytuacji. Np. przyspieszone postępowanie układowe oraz postępowania o zatwierdzenie układu można zainicjować jedynie wtedy, gdy kwota wierzytelności spornych nie przewyższa 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku wymagane jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego albo układowego. Procedury restrukturyzacyjne są wielopłaszczyznowe, więc jeżeli podejmujesz decyzję o ich prowadzeniu, ale masz wątpliwości, który rodzaj będzie właściwy dla Twojej firmy, obligatoryjnie zgłoś się po poradę do doradcy restrukturyzacyjnego.