Badania operatorów – co to takiego?

Zleć badania operatorów Bielsko na www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne znacznej części z nas kojarzą się ze żmudną i bardzo dociekliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Tymczasem okazuje się, że takie badania znajdują także zastosowanie chociażby w czasie określania zdolności do pracy osób, które zamierzają wykonywać zawód operatora dźwigu bądź innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: jak wyglądają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają istotnie od tych, jakie zobowiązani są przejść kierowcy zawodowi. W związku z tym obejmują skrupulatny wywiad, który zbiera psycholog, testy temperamentalne oraz osobowościowe, testy aparaturowe, a także testy inteligencji. Bez wątpienia testów nie należy się bać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się rzetelność oraz szczerość udzielanych odpowiedzi. Jednak testy aparaturowe mają największe znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Pozwalają ocenić szybkość reakcji zainteresowanego. Ustalając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie potrafiła w dość szybki sposób reagować na dynamicznie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają także zdolność do oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu, koncentracji uwagi oraz widzenia przestrzennego. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane wielkie znaczenie.

Badania operatorów: kto je przeprowadza?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może przeprowadzić jedynie psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest ukończenie studiów podyplomowych. Trzeba pamiętać, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, w przeciwnym razie można stracić uprawnienia do pracy w danym zawodzie. Przestrzegający przepisów pracodawca odsunie od pracy pracownika, który nie posiada aktualnych badań psychotechnicznych.

Nasza lokalizacja:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]