Coach kariery pomoże Ci odkryć najlepszą drogę rozwoju

W tym miejscu uzyskasz poradę coacha psychologa

Sektor zatrudnienia w ostatnich latach wymaga notorycznego dostosowywania się do jego teraźniejszych potrzeb, a jednocześnie jest niezmiernie konkurencyjny. W następstwie tego tak znaczący jest nie tylko rozwój zawodowy jednostkowego pracownika, lecz również wydajna organizacja pracy większych grup pracowników w firmach. W takich działaniach najlepiej wesprzeć się doświadczeniem wykwalifikowanego coacha.

Coach psycholog – pomoc dla dyrektorów i prezesów przedsiębiorstw

Zawodowy coach biznesu służy pomocą w rozszerzeniu zakresu umiejętności jednostki, otwiera ją na następujące zmiany oraz kolejne wyzwania zawodowe. Sprawia to, że może ona znacznie szybciej rozwijać swoje umiejętności, co przekłada się na lepsze wyniki w pracy, ale również tworzy nowe perspektywy awansu. Coach koncentruje się na ambicjach i postanowieniach klienta, zatem sesje z nim zawsze mają charakter indywidualny, zorientowany na zrealizowanie uzgodnionych założeń. Kto chętnie decyduje się na sesje coachingowe? To przede wszystkim dyrektorzy bądź właściciele firm, którzy pragną rozwinąć własne kompetencje w obszarze nadzoru i organizacji pracy.

Jak przebiega praca z coachem biznesu?

Fundamentem owocnej w pożądane skutki pracy z doradcą zawodowym, jest szczegółowe zrozumienie klienta. Dlatego pierwsza sesja z coachem skupia się na precyzyjnym ustaleniu oczekiwań i ambicji klienta, poznanie jego sytuacji zawodowej, umiejętności, najboleśniejszych klęsk i największych sukcesów zawodowych. Pomaga to określić, czy najodpowiedniejszą metoda rozwoju będzie doradztwo czy może coaching, jak również wybrać ilość i częstotliwość sesji koniecznych do osiągnięcia zaplanowanych wyników. Spotkanie wstępne nie musi odbywać się z doradcą zawodowym oko w oko – można umówić się na rozmowę przez komunikator czy też telefonicznie. Po zakończeniu ustalonej liczby spotkań coach przygotowuje podsumowanie. Wskazuje w nim, czy osiągnięte zostały poszczególne zamierzenia oraz czy konieczna jest dalsza praca.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]