Dlaczego warto skorzystać ze szkolenia z umiejętności miękkich?

Umiejętność komunikacji, przezwyciężanie stresu, zarządzanie zespołem, asertywność czy kreatywność – co łączy te umiejętności? Choć wydają się mieć ze sobą niewiele wspólnego, wszystkie są zaliczane do umiejętności miękkich. W przeciwieństwie do umiejętności twardych, do których zalicza się te charakterystyczne dla specjalistów w danej dziedzinie, umiejętności miękkich nie można przyswoić sobie podczas studiów lub zwykłych kursów. Rzecz jasna nie oznacza to, że są one tylko wrodzone – organizowane są szkolenia z umiejętności miękkich, podczas których każdy może je rozwinąć lub zdobyć.

Szkolenia z umiejętności miękkich – dlaczego są ważne?

Umiejętności miękkie powinno się rozwijać z różnych powodów. Są one przydatne zarówno w sferze prywatnej, jak i zawodowej. Podczas analizy podań o przyjęcie do pracy, osoby prowadzące rekrutację zwracają na nie uwagę równie dużą (a niekiedy nawet większą), co na umiejętności twarde. Ważne są głownie umiejętności dotyczące pracy z innymi ludźmi – osiąganie kompromisów, zarządzanie innymi pracownikami, perswazja czy praca zespołowa. Poza tym istotne okazują się takie cechy jak kreatywność, inteligencja emocjonalna i radzenie sobie w stresujących sytuacjach.

Szkolenia z umiejętności miękkich – jak wyglądają?

Samodzielne doskonalenie umiejętności miękkich jest dla większości z nas bardzo trudne. Z tej przyczyny warto szukać pomocy u specjalistów – uczestniczyć w treningach i czytać literaturę psychologiczną. Szkolenia z umiejętności miękkich obejmują nie tylko naukę kluczowych umiejętności, ale również ćwiczenia (w tym zespołowe) oraz komentarz terapeuty. Dzięki temu ostatniemu uczestnicy szkolenia są informowani, które umiejętności wymagają dalszej pracy i które ich cechy powinni pielęgnować.