Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Usługi detektywów cieszą się coraz większą popularnością. Postanawiamy o ich wynajęciu nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi bywają pomocne także dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego naprawdę nie jest w stanie pracować lub czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę nie zostały zakłamane. Warto więc dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności powinien posiadać prywatny detektyw i w rozwiązaniu jakich spraw może nam pomóc.

Detektyw – niezbędna jest licencja

Nie każdy może pracować jako detektyw. Żeby legalnie wykonywać ten zawód, należy dysponować stosowną licencją, która przyznawana jest po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, iż osoby podchodzące do testu muszą również spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa któregoś z krajów należących UE, co najmniej średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Wymogiem jest też niekaralność, a odnośnie byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy poprosić o pomoc detektywa?

Większość zleceń, które realizują detektywi dotyczy różnego rodzaju spraw rodzinnych. Do agencji detektywistycznej możemy zwrócić się między innymi jeśli podejrzewamy, że nasz małżonek nie jest wierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka właściwie się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam również ustalić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw o ustalenie wysokości alimentów.