Komu powierzyć hydroizolację budynku i dlaczego to ważne?

Podczas budowy dowolnego obiektu, bez względu na to czy jest to biurowiec czy dom jednorodzinny, już na etapie projektowania trzeba zatroszczyć się o poprawne zabezpieczenie budowli przed wilgocią. Woda, która z biegiem lat może przeniknąć do niepoprawnie bądź w ogóle niezabezpieczonych ścian zmniejszy ich trwałość i potencjał izolacji cieplnej, a także spowodować rozkwit chorobotwórczych grzybów i pleśni.

Które fragmenty budynku należy chronić hydroizolacją?

Do głównych elementów, jakie należy chronić przed wilgocią należą głównie piwnice, fundamenty, dachy, balkony i tarasy, a więc te części struktury, które mają bezpośredni kontakt z opadami atmosferycznymi lub wodami gruntowymi. Każda budowa obiektu powinna być poprzedzona stosowną ekspertyzą i konsultacją z specjalistami, którzy wskażą, jakie elementy potrzebują zabezpieczenia przed wodą i jakiej technologii warto użyć w odniesieniu do konkretnych segmentów konstrukcji. Na przykład, na ścianie fundamentowej z betonu tworzy się izolację przeciwwodną, pokrywając ją warstwą uszczelniającej wyprawy cementowej (preferowanie i z zewnątrz i od środka), a w przypadku ścian z bloczków betonowych – zaprawą wodoszczelną. W stabilnych ścianach z dziurawki, cegły czy pustaka wypalanego poleca się wykonanie poziomej i pionowej bariery dla wilgoci. Z kolei tarasy izoluje się wielowarstwowo, mając na uwadze to, aby każda warstwa miała spadek przeciwdziałający gromadzeniu się wody między nimi i odprowadzający ją. W podobny sposób hydrolizuje się także balkony.

Hydroizolacja – komu ją powierzyć?

Istotne jest, by projektowanie hydroizolacji, powierzyć kompetentnej ekipie, posiadającej długoletnią praktykę w prowadzeniu prac hydroizolacyjnych. Generalni wykonawcy, deweloperzy oraz inwestorzy skorzystają na współpracy ze specjalistami w czasie prac związanych z hydroizolacją stropów i tarasów zielonych, uszczelnianiem zbiorników, przemysłowych obiektów żelbetowych oraz budowli w systemie „białej wanny”, jak również montażem taśm dylatacyjnych, uszczelek pęczniejących, węży iniekcyjnych czy taśm PVC. Z kolei na zlecenie zarządców ukończonych już budynków zespół ekspertów od hydroizolacji zajmie się m.in. uszczelnieniem, naprawą i inwentaryzacją przecieków wody, reperacją tarasów i balkonów, uszczelnieniem podszybii windowych czy wzmocnieniem gruntów pod fundamentami.