Komu przyda się pomoc tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego?

Tłumaczenia rosyjski Kraków. Więcej na tlumaczalnia.pl

Ubiegłe lata to czas napływu do naszego kraju pracowników i studentów ze Wschodu. Najwięcej jest między nimi Rosjan oraz Ukraińców. To powoduje, iż pojawiło się zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którym posługuje się też duży odsetek obywateli Ukrainy. Dotyczy to szczególnie tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są konieczne do rozpoczęcia studiów lub zatrudnienia w naszym kraju.

W jakich przypadkach potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Tylko tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do przekładu różnego rodzaju oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Kazachstanu, Ukrainy bądź Białorusi. Należą do nich m.in. dowody osobiste oraz prawa jazdy, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych kwalifikacji zawodowych i uprawnień, jak również świadectwa maturalne i ukończenia szkół. Poza tym powinno się mu zlecić tłumaczenia rejestracji pojazdów, dokumentów bankowych, wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe czy umów cywilno-prawnych i kontraktów.

Kto może zostać tłumaczem przysięgłym języka rosyjskiego?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów powoduje, że na tłumaczu przysięgłym spoczywa wielka odpowiedzialność. Dlatego żeby wykonywać ten zawód, należy uzyskać stosowne uprawnienia. Tłumacz przysięgły winien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego umiejętności. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły niezbędne jest ponadto pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Nasza lokalizacja:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]