Przeprowadzamy badania geologiczne

Prowadzone obecnie badania geologiczne wykorzystują profesjonalny sprzęt, który pozwala na precyzyjną weryfikację stanu gleby. Jakie czynności przeprowadza się w trakcie tego typu czynności i komu warto je zlecić?

Badania geologiczne – nowoczesny sprzęt

Badania geologiczne wykonywane są w celu pozyskania szczegółowych informacji na temat specyfikacji gruntu. Do podstawowych procedur, jakie realizują specjaliści należą m.in. wiercenia geologiczne, sondowanie statyczne, analiza próbek gruntu, ustalenie profilu litograficznego. Dokładne ustalenie warunków gruntowych jest niezbędne przy każdym procesie budowlanym. Bez wnikliwego zbadania gruntów nieruchomościom może grozić osiadanie, a nawet zawalenie. Podmioty zajmujące się analizami wodno-gruntowymi przygotowują wiele istotnych dokumentów, np. dokumentacje geologiczno-inżynierskie, operaty wodnoprawne, wykonują sondowania w celu rozpoznania litologii gruntu. W zakresie ich działania są też badania dotyczące geologii górniczej – przeprowadzanie wierceń, tworzenie wniosków koncesyjnych, szacowanie zasobów.

Badania geologiczne – profesjonalny sprzęt wiertniczy

Procedury związane ze sprawdzeniem składu gruntów wykonuje się przy pomocy różnych narzędzi. Specjalistyczne urządzenia wiertnicze pobierają próbki do szczegółowych badań w laboratorium. Geolodzy wykorzystują zarówno podstawowy sprzęt, jak i zmechanizowane urządzenia, które wykonują bardzo głębokie wiercenia. Należą do nich stożki sejsmiczne, dylatometr Marchettiego. W czasie procesu stosuje się rozmaite metody, m. in. sondowania CPTu, dylometrem DMT bądź dynamiczne. Dzięki nim można określić stopień plastyczności czy ściśliwość gruntu. Masz w swoich planach badanie geologiczne? Postaw na specjalistyczne podmioty, mające odpowiednie uprawnienia.