Rozwój pracowników – jak o niego zadbać?

Więcej w temacie rozwoju kompetencji na janklusak.pl/oferta/audyt-pracownikow-ac-dc/

Coraz więcej pracodawców zauważa, iż rozwój pracowników w znacznym stopniu przekłada się na sukces całej firmy. Zaangażowani pracownicy posiadający szeroki wachlarz umiejętności miękkich to przecież kluczowy fundament każdego przedsiębiorstwa.

Rozwój pracowników – wypróbowane techniki szkoleń

Audyt personalny pracowników umożliwiający diagnozę ich osobistych uwarunkowań oraz kompetencji może wspomóc właściciela firmy w zebraniu kadry, która będzie przygotowana na różnorodne wyzwania. Za sprawą audytu Assessment Center/Development Center wykonanego przez kompetentnego doradcę zawodowego można odkryć, kto z zatrudnionych przejawia zdolności przywódcze i zostanie rzetelnym przełożonym zespołu. Sesje AC/DC mogą być realizowane różnymi metodami – np. w formie sesji indywidualnych lub grupowych. W czasie sesji wykorzystywane są skuteczne techniki szkoleń, jak np. wywiady, symulacje, case study (studium przypadku) bądź zadania grupowe. Przy ich użyciu można wydobyć skryte możliwości zespołu i wesprzeć rozwój pracowników. Po ukończeniu sesji AC/DC można prowadzić dalej działania z zespołem w formie coachingu.

Harmonogram audytów AC/DC

Kompetentny audyt jest rozdzielona na parę faz. Na wstępie wychodzi się od określenia kompetencji niezbędnych na konkretnym stanowisku. Następnie audytor dobiera narzędzia, które zostaną użyte w trakcie sesji. Trzecim stadium jest powiadomienie o intencjach sesji oraz tego, co planuje się podczas niej uzyskać. Równie ważne jest poza tym otoczenie, w którym zostaną wykonane sesje z zatrudnionymi – musi ono zapewniać komfort, który wesprze realizację założeń audytu. Sama sesja AC/DC (indywidualna czy też grupowa) jest prowadzona przez wykwalifikowanych doradców, którzy są psychologami. Sesja trwa co najmniej 4 godziny. Po jej zakończeniu Klient otrzymuje spersonalizowany, szczegółowy raport, w którym zawarta jest diagnoza kompetencji audytowanych członków zespołu, określone są ich silne strony oraz podane są zalecenia, jak należy poprowadzić następny etap rozwoju pracowników. Audyt zamyka feedback.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]