Ekologiczne przetwory – co znajdziesz na ich etykiecie

Jeśli chcesz zamówić ekologiczne przetwory, skieruj się tu.

Od prężnego rozwoju przemysłu spożywczego, który obserwujemy od zeszłego stulecia, wyroby spożywane przez nas na co dzień zaczęto standardowo wypełniać przeróżnymi substancjami wydłużającymi ich zdatność do spożycia. Ale wraz z dojrzewającą świadomością odbiorców odnośnie tego, co konsumują i jakie może to mieć oddziaływanie na ich zdrowie, ostatnio coraz chętniej szukają oni produktów wykonanych z żywności ekologicznej.

Ekologiczna żywność – mniejsza zawartość azotynów, azotanów oraz metali ciężkich

By konkretny wyrób sprzedawany w Polsce mógł nazywać się „ekologicznym”, musi sprostać kilku wymogom. Żywność eko i artykuły z niej wykonane muszą uzyskać stosowne certyfikaty nadawane przez upoważnione do tego instytuty. Głównym jednakże cechą spożywczych produktów ekologicznych jest to, iż użyte do ich przyrządzenia owoce oraz warzywa uprawiano według wszystkich zasad rolnictwa ekologicznego. To znaczy, że rolnicy nie wykorzystywali chemicznych środków zabezpieczenia roślin ani nawozów mogących mieć negatywny oddziaływanie nie tylko na zdrowie ludzi, ale które także szkodzą otoczeniu. Niektóre bowiem nawozy powodują zasolenie gleby lub zatruwają wody gruntowe, a natryski pół chemicznymi pestycydami nierzadko powodują np. obumieranie pożytecznych organizmów. Tymczasem na skutek ekologicznej uprawy rośliny cechują się niższą zawartością azotynów, azotanów oraz metali ciężkich, a to znaczy, że mniej tych niezdrowych substancji przeniknie do organizmu ich konsumentów.

Jak winna być oznaczona zdrowa żywność?

Przetwory ekologiczne są poddawane stałemu nadzorowi we wszystkich fazach produkcji, w tym również w trakcie składowania oraz transportu. Co ważne, jeżeli przetwór spełnia warunki, jego wytwórca obok typowych informacji m.in. o terminie przydatności do spożycia, masie netto, miejscu produkcji składników, warunkach składowania oraz możliwych alergenach, musi też koniecznie podać numer ID organu kontrolnego niniejszy artykuł i umieścić logo produkcji ekologicznej UE, którym są białe gwiazdki tworzące w kształt listka. Szukając ekologicznych przetworów warto więc czytać dokładnie etykiety wyrobów, a kupując je online bezpośrednio od producenta sprawdzić, czy na stronie zamieszczona jest informacja o posiadanych certyfikatach.

Nasza lokalizacja:
"ARTMAN" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
Niedomicka 47
33-132 Niedomice

Mob.: +48 669 997 776
E-mail: [email protected]