Kilka słów o kontenerach na odpady specjalne

Zobacz, gdzie kupić kontenery KP, wejdź na ekombud.pl

Kontenery na odpady specjalne muszą charakteryzować się dużą trwałością, jak również spełniać restrykcyjne parametry techniczne. Czym wyróżniają się poszczególne modele pojemników? Dlaczego warto wybrać wysokiej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady specjalne – rodzaje i ich budowa

Wśród dostępnych na rynku pojemników specjalnego przeznaczenia rozróżniamy kontenery na odpady odpady generowane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, niebezpieczne, płynne, a także sypkie. Kontenery używane do przewozu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co uniemożliwia przymarzanie płynów do dna. Pojemniki tego typu są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są zabezpieczone pokrywą z uszczelką, dzięki czemu przewożone odpady nie wypływają. Dodatkowym zabezpieczeniem jest konstrukcja umiejscowiona nad klapą, która uniemożliwia wylewanie się cieczy podczas załadunku kontenera na samochód. Do popularnych kontenerów na odpady przynależą też pojemniki na odpady przemysłowe typu plandekowiec – modele z rozsuwanymi ścianami i podłogą posiadającą uchwyty do zabezpieczenia ładunku.

Kontener otwarty na gruz i odpady sypkie

Odrębną grupę kontenerów stanowią modele na odpady miałkie, np. trociny i pyły. Obecne na rynku kontenery zaopatrzone są w przenośnik ślimakowy oraz obsługiwane przez urządzenia hakowe. Kontenery na materiały sypkie mogą również być wyposażone w klapę z uszczelką. Do kontenerów specjalnych należą również kontenery otwarte używane do przewozu i składowania gruzu oraz odpadów budowlanych.

Nasza lokalizacja:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]